You are here:

Akzo Nobel Poly Ga Macun + Sertleştiricisi Brüt 1.5 kg (Koli İçi 6 Adet)

2,000.00

Yüzey bozukluklarını doldurmak için geliştirilmiş alüminyum pigmentli polyester macun.
Puttymetal
Ağırlıkça:
100 kısım PuttyMetal
2 kısım Sertleştirici
Not: Belirtilenden daha fazla sertleştirici koymayınız. Homojen renkte bir
karışım elde edinceye kadar karıştırınız.
Uygulama süresi
20°C’de 5-8 dakika
Kuruma süresi
20°C’de 20 dakika
Macun için son zımpara adımı P180-P280
Kenar alıştırma için son zımpara adımı P320 – P400
Macun üzerine tüm AkzoNobel Kemipol astarlar uygulanabilir.
Uygun koruyucu donanım kullanılmalı
AkzoNobel Kemipol Oto Tamir Boyaları temiz hava beslemeli maske
kullanımını önermektedir.

Yüzey bozukluklarını doldurmak için geliştirilmiş alüminyum pigmentli polyester macun.
Uygun Yüzeyler
Sac
Alüminyum
Polyester yüzeyler
Ultraguard Epoksi Astar
Not: PuttyMetal’i termoplastik akrilik yüzeylere ve Washprimer 1K CF üzerine uygulamayınız
Ürün ve katkılar
PuttyMetal
Macun sertleştiricisi
Ham maddeler
PuttyMetal : Doymamış polyester reçineler
Macun sertleştiricisi : Organik Peroksit
Yüzey hazırlığı
AkzoNobel Kemipol temizlik tinerleri kullanarak yüzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz.
Karıştırıldıktan sonra 20°C‘de 5-8 dakika
Zımpara adımları
Tavsiye edilen zımpara kağıdı:
Kuru zımpara ile P80-P180-P280
Üzerine uygulanabilecek ürünler
Tüm AkzoNobel Kemipol astarlar.
Kuruma süresi
20°C 40°C
Zımparaya gelme 15-20 dk. 10 dk.
Panel sıcaklığı 70°C’yi geçmemelidir.
Yüzeye olan mesafe 50-70 cm.
Düşük güç ile 4-5 dk.
Ekipman temizliği
Kap ömrü süresince Akripol Süper Ekonomik Selülozik Tiner ile.
Ambalaj
PuttyMetal : 1.5 kg
Sertleştirici : 36 g tüp
Renk
Gri
Raf ömrü ve saklama koşulları
Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.
Sıcaklık yükselmesine bağlı olarak raf ömrü kısaldığı için stok süresince ortalama sıcaklık 20-25°C
civarında olmalı ve kısa süreli yükselişler 35°C’yi geçmemeli, 5°C’nin altına altına düşmemelidir. Aşırı
sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.
o Raf ömrü için 90.2.1 nolu TBF’ye bakınız.