You are here:

Akzo Nobel Nitropol Selülozik Beyaz Sonkat Boya 1 lt

300.00

Hızlı kuruyan, doldurucu, parlak ve uygun mekanik özelliklere sahip bir boyadır. Oto tamir sektörünün hızlı kuruyan selülozik sonkat talebini karşılamak amacı ile geliştirilmiştir.

** 100 Kısım Nitropol Selülozik Sonkat
** 100 Kısım Selülozik Tiner
** Ölçü çubuğu kullanınız.
** Tabanca ve meme çapı Üstten hazneli, 1.3mm
** 1.7 – 2.2 bar tabanca hava girişinde HVLP maks. 0.6-0.7 bar hava başlığında,
** 2 – 3 kat
** Katlar arasında bekleme süresi Kurutma öncesi bekleme süresi ; 20°C’de 4 – 6 dakika
** Kurutma öncesi bekleme süresi; 20°C’de 4 – 6 dakika
** 20°C
Toz kuruma 4 – 5 dak.
Dokunma kuruma 5 – 6 dak.
Montaj kuruma 10 – 12 saat
** Uygun koruyucu donanım kullanılmalı; AkzoNobel Kemipol Oto Tamir Boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Yüzey hazırlığı;

Yüzey temizliği: Zımpara öncesi olası kirlilikleri yüzeyden almak için uygun yüzey temizliyicileri ile temizleyiniz. Yüzeyi öncesinde ılık su ve deterjan ile yıkayınız ve iyice durulayınız.
Kuru Zımpara; Son zımpara adımı P500

Başlangıç zımparası daha kalın bir zımpara kağıdı ile yapılabilir; P360 – P400

Kuru Zımparalama işlemi boyunca maksimum 100 adım kuralına uyunuz.
Sulu Zımpara; Son zımpara adımı P1000

Başlangıç zımparası daha kalın bir zımpara kağıdı ile yapılabilir; P600 – P800

Sulu Zımparalama işlemi boyunca maksimum 200 adım kuralına uyunuz.
Yüzey temizliği: Nitropol Selülozik Sonkat uygulaması öncesi yüzeydeki olası kirlilikleri almak için uygun yüzey temizlik tineri kullanarak yüzeyi temizleyiniz.

****** Viskozite;
20ºC’de 16 – 20 saniye (DIN 4)

Film kalınlığı;
Toplam 35 – 40 μm kuru film.

Categories: