You are here:

Akzo Nobel Nitropol Selülozik Parlak Alüminyum Sonkat Boya 2.5 lt

580.00

Hızlı kuruyan, doldurucu, parlak ve uygun mekanik özelliklere sahip bir boyadır. Oto tamir sektörünün hızlı kuruyan selülozik sonkat talebini karşılamak amacı ile geliştirilmiştir.

** 100 Kısım Nitropol Selülozik Sonkat
** 100 Kısım Selülozik Tiner
** Ölçü çubuğu kullanınız.
** Tabanca ve meme çapı Üstten hazneli, 1.3mm
** 1.7 – 2.2 bar tabanca hava girişinde HVLP maks. 0.6-0.7 bar hava başlığında,
** 2 – 3 kat
** Katlar arasında bekleme süresi Kurutma öncesi bekleme süresi ; 20°C’de 4 – 6 dakika
** Kurutma öncesi bekleme süresi; 20°C’de 4 – 6 dakika
** 20°C
Toz kuruma 4 – 5 dak.
Dokunma kuruma 5 – 6 dak.
Montaj kuruma 10 – 12 saat
** Uygun koruyucu donanım kullanılmalı; AkzoNobel Kemipol Oto Tamir Boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Yüzey hazırlığı;

Yüzey temizliği: Zımpara öncesi olası kirlilikleri yüzeyden almak için uygun yüzey temizliyicileri ile temizleyiniz. Yüzeyi öncesinde ılık su ve deterjan ile yıkayınız ve iyice durulayınız.
Kuru Zımpara; Son zımpara adımı P500

Başlangıç zımparası daha kalın bir zımpara kağıdı ile yapılabilir; P360 – P400

Kuru Zımparalama işlemi boyunca maksimum 100 adım kuralına uyunuz.
Sulu Zımpara; Son zımpara adımı P1000

Başlangıç zımparası daha kalın bir zımpara kağıdı ile yapılabilir; P600 – P800

Sulu Zımparalama işlemi boyunca maksimum 200 adım kuralına uyunuz.
Yüzey temizliği: Nitropol Selülozik Sonkat uygulaması öncesi yüzeydeki olası kirlilikleri almak için uygun yüzey temizlik tineri kullanarak yüzeyi temizleyiniz.

****** Viskozite;
20ºC’de 16 – 20 saniye (DIN 4)

Film kalınlığı;
Toplam 35 – 40 μm kuru film.

Categories: